Hej!

Som stadsplanerare bygger och utformar man staden. I varje stad bor väldigt olika människor i olika åldrar och med olika behov. Vi stadsplanerare arbetar för att alla ska kunna trivas i staden, att det finns hus att bo i och vägar och gator att åka längs med.

Som stadsplanerare kan man arbeta med många olika saker. En stadsplanerare kan rita hus, planera hur gatorna och vägarna ska se ut, köpa eller sälja mark (så att det finns plats att bygga på) och mycket mer.

Den som bestämmer vad en stadsplanerare ska göra är egentligen alla som bor i en kommun. För det är medborgarna som röstar på de politiker de vill ska representera kommunen, sedan är det politikerna som säger till stadsplanerare vad som ska göras. Stadsplanerare ser till att lösa politikernas och medborgarnas önskemål. Det är även väldigt viktigt att stadsplanerarna visar medborgarna vilka lösningar man kommit fram till, vilket kallas samråd. Flera gånger per år hålls samråd med medborgarna om pågående projekt. Jag rekommenderar er starkt att delta på ett sådant!

Som stadsplanerare är det viktigt att tänka på hela kommunen i stort, samtidigt som man tänker på detaljerna. Därför är arbetet som stadsplanerare väldigt varierande och komplext.  Det är även viktigt att kunna visa sina idéer, tankar och lösningar på ett bra sätt. Som jag nämnde är det viktigt att tänka på alla detaljer, för att ni också ska testa studera detaljer har jag gömt Bob på fem ställen i bilden. På hur många ställen finns han?

PS. Gå gärna in på bygg.uppsala.se och se vilka projekt som är på gång i Uppsala just nu!

mvh

Anton Vikström

Stadsbyggnadskontoret Uppsala